Eu4ya – szczyt nieprofesjonalizmu pracownika

 

Artykuł wróci po przeniesieniu na nowy serwer.

Goldberg & Sons – opinie pracowników – Krajowy Rejestr Wiarygodności i Rzetelności

Opinie prosto ze strony Krajowego Rejestru Wiarygodności i Rzetelności – Warto Poczytać!

Link – kliknij tutaj!

gs-opinie1 gs-opinie2

 

Goldberg & Sons – powiązania

Wszystko widać jak na dłoni:

https://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/518441,szczygielski-tomasz-krzysztof

Goldberg & Sons – skarżypyta

Goldberg & Sons poskarżyło się do hostingu a ten do właściciela systemów że niby naruszamy dobre imię firmy Goldberg & Sons poprzez artykuł który był tutaj:

http://eu4ya-uwaga.com/goldberg-sons-czyli-powrot-eu4ya-z-nowa-twarza/

 
Musieliśmy na razie zmienić treść artykułu. Oryginalny możecie zobaczyć w screnshootach. Goldberg & Sons mysli że coś w ten sposób wskóra – stronę (lub jej część) niedługo przeniesiemy – ciekawie jak szybko będą latać np. do Ameryki łacińskiej 😀 aby się tam skarżyć. W internecie nic nie ginie. Niedługo napiszemy więcej na ten temat a także to dlaczego nagle się obudzili bo jest to wręcz idiotyczne.

Eu4ya i nauka SEO

No prawie… prawie… :)

Nawet strona firmy radzi aby Eu4ya czegość się nauczyła :)

google-eu4ya

Eu4ya zawija facebook’a

To już drugi raz kiedy to facebook page firmy eu4ya znika, drugi który my zanotowaliśmy nieoficjalnie słyszeliśmy że było tego więcej. Po starej stronie został jeszcze cache w google.

eu4ya-facebook eu4ya-facebook2

Niepojętna jest dla nas markętingowa polityka tej firmy. Pozbywać się ot tak 200 polubień strony tylko po to aby stworzyć nową stronę z nieco inną nazwą:

eu4ya-facebook3

 

No chyba tak poważna firma nie trudni się sprzedażą stron z lajkami

Eu4ya i zmiany

Postanowiliśmy przewertować tych kilka postów które napisaliśmy na początku tego roku czy aby coś się zmieniło w firmie Eu4Ya i oto:

eu4ya a inne firmy – widać że struktura się nieco rozwija, cóz nie mozna się tutaj do niczego przyczepiać – zresztą zawsze dobrze jest wiedzieć które firmy są prowadzone przez ludzi związanych z Eu4ya: http://mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/518441

Ostrzeżenie Metlife Amplico – Ostrzezenie ktore wczesniej wisialo z lutego zostało całkiem niedawno z aktualizowane z nowymi nazwami spółek Goldberg&Sons Spółka z o.o. i czywiście Eu4ya

ostrzezenie-eu4ya-goldber-sons

 

https://www.metlife.pl/pl/individual/obs%C5%82uga-klienta/who-we-are/aktualno%C5%9Bci.html

Wyznanie pracownika eu4ya – wyznanie jak wisiało tak wisi

Ostrzeżenie Aviva – podobnie jak w przypadku Amplico – ostrzeżenie zostało zaktualizowane. Co ciekawe cache wyszukiwarki Aviva ma pełno ostrzeżeń w bazie – co prawda linki już nie działają ale łatwo widać czego one dotyczyły.

ostrzezenie-aviva ostrzezenie-aviva2

http://www.aviva.pl/o_naszej_firmie/centrum_prasowe/aktualnosci-519.html

http://www.aviva.pl/search?q=eu4ya&x=0&y=0

Komisja Nadzoru Finansowego – tutaj oczywiscie bez zmian jako ze artukuł nie dotyczył bezpośrednio eu4ya

Goldberg & Sons – czyli powrót eu4ya z nową twarzą ! – artykuł jak wisiał tak wisi

 

Tutaj nieco zatrzymamy sie na chwilę ponieważ następny artykuł będzie potrzebował nieco więcej mojej uwagi niż szybki przegląd

CDN.

Eu4ya i straszydła.

Straszymy

Jak już pisałem firma Eu4ya postanowiła napisać do nas poprzez kancelarie prawną:

Dzia³aj±c imieniem Eu4Ya sp. z o.o. niniejszym wzywam Pañstwa jako administratorów domenywww.eu4ya-uwaga.com, udostêpnionej na serwerze NS1.EU4YA-UWAGA.COM oraz NS2.EU4YA-UWAGA.COM, do niezw³ocznego usuniêcia wszelkich zamieszczonych na podanej stronie internetowej tre¶ci i wpisów oraz przekazania numerów IP komputerów, a tak¿e imion, nazwisk i miejsc zamieszania osób wynajmuj±cych domenê, nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 48 godzin od otrzymania niniejszego wezwania ewentualnie do wskazania podmiotów odpowiedzialnych za zarz±dzanie tre¶ciami zawartymi na w/w stronie internetowej.
Tre¶ci zamieszczane na powy¿szej stronie internetowej wype³niaj± znamiona przestêpstwa pomówienia zagro¿onego kar± pozbawienia wolno¶ci, a tak¿e naruszaj± dobra osobiste mojego mocodawcy. Niezastosowanie siê do niniejszego wezwania daje podstawê do poci±gniêcia do odpowiedzialno¶ci jako rejestratora stronywww.eu4ya-uwaga.com  jako wspó³odpowiedzialnego za naruszenie dobrego imienia spó³ki Eu4Ya sp. z o.o. oraz pope³nienia przestêpstwa z art. 212 § 2 k.k.
Nadto nadmieniam, i¿ tre¶ci zawarte na stroniewww.eu4ya-uwaga.com, s± przedmiotem innych spraw s±dowych z udzia³em mojej mocodawczyni tj. w zakresie ochrony dóbr osobistych przed S±dem Okrêgowym w Rzeszowie, Wydzia³ I Cywilny, sygn. akt I C 809/13,  oraz pope³nienia przestêpstwa z art. 212 § 2 k.k., które prowadzi Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-¦ródmie¶cie- Zachód, sygn. akt 1 Ds 1447/13.  W toku tej pierwszej sprawy zapad³o prawomocne postanowienie zabezpieczaj±ce o czasowym usuniêciu wy¿ej wspomnianych tre¶ci, którego kopiê za³±czam.
Jednocze¶nie o¶wiadczam, ¿e powy¿sze dane s± mojemu mocodawcy niezbêdne na potrzeby postêpowañ sadowych, za¶ podstaw± prawn± ¿±dania ujawnienia w/w danych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. W razie braku zastosowania siê do niniejszego wezwania w podanym powy¿ej terminie podjête zostan± wszelkie przewidziane prawem ¶rodki celem wyegzekwowania praw spó³ki Eu4Ya sp. z o.o.
W razie konieczno¶ci, proszê o kontakt drog± mailow± na {email prawnika}

Imieniem spó³ki Eu4Ya sp. z o.o.- pe³nomocnik
adw. Daniel B{pełne nazwisko}

Nie podaję dany kancelarii bo może sami nie wiedzą kto im to zlecił więc nie chcę niepotrzebnie nikogo kompromitować. Brak polskich znaków spowodowane jest tym że prawnik musiał napisać do specjalnego adresu email – ponieważ nasza domena ma status prywatnej i dostęp do danych właściciela jest co najmnie bardzo utrudniony.

Mozna by pomyśleć że jakieś cięzkie działa zostały wytoczone ale juz sam numer akt mówi że cos jest nie tak. Dlatego postanowiłem ładnie napisać do Pana prawnika aby przesłał dokument na który sie powołuje (nie był załaczony do poprzedniego maila) i oto co otrzymałem:

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan postanowienia. Przesłany skan jest pozbawiony uzasadnienia
ze względu na zawarte tam informacje niejawne.

Jednocześnie informuję, że na skutek postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa
Śródmieścia, postawiony zostanie przez prokuraturę zarzut popełnienia przestępstwa
przez autora strony której dotyczy przesłane postanowienie (z przyczyn prawnych
nie mogę podać danych tej osoby). W dniu jutrzejszym także zostanie złożony
wniosek o rozszerzenie postępowania prokuratorskiego o treści zawarte na stronie
www.eu4ya-uwaga.com.

Wskazuję również na to, że spółka jest gotowa rozważyć odstąpienie od działań
procesowych w razie usunięcia tej witryny.

Z wyrazami szacunku,

adwokat Daniel B{pełne nazwisko}

I pliki poniżej. Postanowiliśmy pozakrywać wszelkie nazwiska zwłaszcza że ten dokument kompletnie nas nie dotyczy.
skan_postanowienia_page1
skan_postanowienia_page2

Tak dokładnie podwójny "FACEPALM" się należy.


Co zabolało Eu4ya

Czemu Eu4ya postanowiła teraz się odezwać po tylu miesiącach kiedy ostatni post pojawił się na naszej stronie? Kiedy wpiszecie w google nazwe firmy nasz strona pojawia się w pierwszych wynikach wyszukiwania.

Jak to możliwe że strona która od miesięcy nie była aktualizowana i nikt o nią nie dbał z zaledwie dziewięcioma postami jest na tak wysokiej pozycji? Odpowiedź jest prosta na takim samym poziomie jest internetowy marketing tej “wielkiej” i “poważnej” firmy. A wystarczyłoby napisać kilkanaście dobrych i interesujących artykułów. Promować firmę w internecie uzywając odpowiednich praktyk. Zainwestować w SEO i starać się zainteresować ludzi własną firmą. Nie przyniosło by to szybkich rezultatów. Ale po tylu miesiącach nasza strona znalazłaby się gdzieś na szarym końcu wyników i nikt by nie bral je na poważnie zwłaszcza że kilka z naszych postów jest juz nie aktualna.

 

Kim Jestem

Zdradzę nieco kim jestem aby Eu4ya wiedziała że nie ma doczynienia z “idiotą” którym można straszyć starymi sprawami.

Zawodowo zajmuję się systemami bankowymi i instytucji finansowych na całym świecie. Ich wdrażaniem, programowaniem i szeroko pojętym bezpieczeństwem. Od wielu lat mieszkam poza granicami Europy.

Zdaję sobie sprawę że w internecie takie coś jak “Prywatność” nie istnieje ale Eu4ya będzie musiała się nieco postarać aby poznać moje dane a i nawet z moimi danymi bez armi prawników ze znajomością prawa międzynarodowego zwłaszcza jeśli myśli kiedykolwiek zobaczeć mnie przed sądem sie nie obędzie. Sama strona wkażdej chwili może znaleśc się poza EU.

 

Co dalej?

Jak wielu może przeczytac nasze posty oparte sa na aktualnej sytuacji które w danym czasie wystapiły. Podpieramy je zrzutami ekranu i własnymi opiniami. W najbliższym czasie zweryfikujemy co się zmieniło w firmie, kto wie może na lepsze.

Osobiście mam radę dla Firmy Eu4ya aby przestala szczerzyć zęby których nie ma (i dobrze to wiem) i skupiła się na własnej firmie i na tym jak ona wygłada, jakie ma opinie i jak działa a wtedy taka strona jak ta nie będzie miała racji bytu i sama zniknie z internetu.

 

Pozdrawiam Serdecznie

Admin Eu4ya-Uwaga

 

P.S. Przepraszam za błędy i literówki ale mój czas na głupoty jest ograniczony.

Powrót

Witamy Ponownie

Strona eu4ya-uwaga powstała aby ustrzec wiele osób przed tą firmą i jej odnogami. Napisaliśmy parę postów i zapomnieliśmy o stronie zajmując się swoimi sprawami. Niespodziewanie sama firma w dośc śmieszny sposób postanowiła się do nas odezwać. Więcej szczegółów wkrótce.

Rzetelna firma – nierzetelne informacje na stronie

eu4ya – “Twój sukces”, “profesjonalny świetnie przygotowany team”, “gwarancja najlepszego serwisu na rynku” – czyli hasła, które możemy znaleźć na oficjalnej stronie eu4ya.

Ponoć w życiu liczą się szczegóły, a więc sprawdzamy co tak naprawdę możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony firmy.

– dane firmy, adres:

EU4YA sp. z o. o., Al. Pokoju 5,  531-548 Kraków

w Krajowym Rejestrze Sądowym firma istnieje, ale pod adresem

EU4YA sp. z o. o., Al. Pokoju 5 / 202,  531-548 Kraków

no cóż, w końcu Al. Pokoju 5 brzmi zdecydowanie bardziej profesjonalnie niż Al. Pokoju 5 / 202, nikt nie może pomyśleć przecież, że siedziba tak “potężnej” firmy znajduje się w mieszkaniu czy pokoju…

– strona startowa i logo Rzetelna Firma

Rzetelna Firma to program powstały przez KRS w celu ochrony uczciwych, rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorstw. Podejmując współprace z firma posiadającą taki certyfikat możemy mieć pewność że nie zostaniemy oszukani.

A teraz wchodzimy na stronę eu4ya, widzimy duże logo programu Rzetelna Firma – wspaniale –  klikamy w logo i……

Informujemy, iż firma

EU4YA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kraków

NIP: 6762423297

przystąpiła do Programu Rzetelna Firma, jednak na chwilę obecną nie spełnia warunków uczestnictwa w programie.

W celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z ww. firmą.

POZOSTAWIAM BEZ KOMENTARZA !

– pozostajemy na stronie “Rzetelna Firma”, no dobrze, może przystąpili do programu i czekają, w końcu na dole jest “Certyfikat Rzetelności”

oczywiście link nieaktywny 

to może Weryfikacja On-line z KRS, lub  Informacje o firmie ?

linki nieaktywne…

– co charakteryzuje poważną firmę – chociażby informacja o Kapitale Zakładowym …. próżno jej szukać na stronie eu4ya…

 eu4y_rzetelna_firma

eu4ya_rzetelna_firma_2

eu4ya_kontakt