Archives for : ostrzeżenie

Rzetelna firma – nierzetelne informacje na stronie

eu4ya – “Twój sukces”, “profesjonalny świetnie przygotowany team”, “gwarancja najlepszego serwisu na rynku” – czyli hasła, które możemy znaleźć na oficjalnej stronie eu4ya.

Ponoć w życiu liczą się szczegóły, a więc sprawdzamy co tak naprawdę możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony firmy.

– dane firmy, adres:

EU4YA sp. z o. o., Al. Pokoju 5,  531-548 Kraków

w Krajowym Rejestrze Sądowym firma istnieje, ale pod adresem

EU4YA sp. z o. o., Al. Pokoju 5 / 202,  531-548 Kraków

no cóż, w końcu Al. Pokoju 5 brzmi zdecydowanie bardziej profesjonalnie niż Al. Pokoju 5 / 202, nikt nie może pomyśleć przecież, że siedziba tak “potężnej” firmy znajduje się w mieszkaniu czy pokoju…

– strona startowa i logo Rzetelna Firma

Rzetelna Firma to program powstały przez KRS w celu ochrony uczciwych, rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorstw. Podejmując współprace z firma posiadającą taki certyfikat możemy mieć pewność że nie zostaniemy oszukani.

A teraz wchodzimy na stronę eu4ya, widzimy duże logo programu Rzetelna Firma – wspaniale –  klikamy w logo i……

Informujemy, iż firma

EU4YA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kraków

NIP: 6762423297

przystąpiła do Programu Rzetelna Firma, jednak na chwilę obecną nie spełnia warunków uczestnictwa w programie.

W celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z ww. firmą.

POZOSTAWIAM BEZ KOMENTARZA !

– pozostajemy na stronie “Rzetelna Firma”, no dobrze, może przystąpili do programu i czekają, w końcu na dole jest “Certyfikat Rzetelności”

oczywiście link nieaktywny 

to może Weryfikacja On-line z KRS, lub  Informacje o firmie ?

linki nieaktywne…

– co charakteryzuje poważną firmę – chociażby informacja o Kapitale Zakładowym …. próżno jej szukać na stronie eu4ya…

 eu4y_rzetelna_firma

eu4ya_rzetelna_firma_2

eu4ya_kontakt

eu4ya w Londynie

Zapewne wielu z Was zastanawia się, jak to możliwe że wobec niechęci i niezadowolenia tylu klientów firma eu4ya ma prawo jeszcze istnieć na rynku ? Dostęp do informacji w internecie, negatywne opinie znajomych doprowadziły do tego…. że firma eu4ya próbuje robić karierę na angielskim rynku !!

Tak jest, nie mogąc poradzić sobie z krytyką w kraju, eu4ya postanowiła kontynuować swoje działania na rynku angielskim. W końcu jest to idealna możliwość na nabranie kolejnych, nieświadomych osób.

 

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50842:porednictwo-kontrowersyjna-agencja-w-londynie&catid=99:porednictwo&Itemid=102

ang_eu4ya

Goldberg & Sons – czyli powrót eu4ya z nową twarzą !

 

Poniżej link do artukułu który jest nie hostowany przez nasz ale przez inna stronę na temat Goldberg & Sons.

Below is a link to article with is not hosted by us but by other website about Goldberg & Sons.

Artykuł z linku opisuje bardzo złe praktyki tej firmy i jej powiązania z dobrze znaną nam firmą.

Article from link below describe very bad practices of this company and connection with well know us company.

Zapraszamy do czytania – nacisnij ten link!

Welcome to read – click on this link.

Oryginalny artykuł wróci niedługo jak tylko przeniesiemy strone na serwery poza granice EU. Wiecej informacji juz wkrótce.

The original article will back here soon when we move our website out of EU borders. More info soon.

Below are images of original article with was deleted – this images are not storage on this server.

 

Komisja Nadzoru Finansowego

W związku z licznymi ostrzeżeniami, KNF wydało ostrzeżenie:

Ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF

W związku z napływającymi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) licznymi sygnałami dotyczącymi działalności osób, które powołując się na domniemane zlecenie Komisji lub Urzędu zgłaszają się do osób trzecich i przedstawiają jako dokonujący weryfikacji danych osobowych i jakości obsługi klientów podmiotów z sektora emerytalnego i ubezpieczeniowego, informujemy, że KNF ani UKNF nie upoważniają podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF ani UKNF w takich sprawach.
Jeżeli dany podmiot informuje, że powyższe czynności wykonuje z upoważnienia lub w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego (w tym jeżeli dodatkowo oferuje np. produkty finansowe), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.):

• Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
• Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jednocześnie UKNF przypomina, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) agent ubezpieczeniowy ma obowiązek okazać klientowi przy pierwszej czynności oraz na każde żądanie klienta dokument pełnomocnictwa udzielonego mu przez zakład ubezpieczeń czy poinformować o wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. To, czy dana osoba rzeczywiście jest agentem ubezpieczeniowym lub osobą wykonującą czynności agencyjne, można zweryfikować w rejestrze agentów ubezpieczeniowych dostępnym na stronie UKNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
Jeżeli działalność agenta ubezpieczeniowego budzi zastrzeżenia co do uczciwości i działalności zgodnej z przepisami prawa, należy niezwłocznie poinformować o tym zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy.

 

Ostrzeżenie można znaleźć pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/dzialalnosc_firm.html

knf_ostrzezenie_p

 

knf_ostrzezenie_p2

Ostrzeżenie Aviva

Kolejne ostrzeżenie wydało Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

26.11.2012 Ostrzeżenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oświadcza, że nie udzieliła pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego: Eu4ya, Krakowska Kancelaria Finansowa, Warszawska Kancelaria Finansowa.

Wyżej wymienione podmioty nie są też partnerami strategicznymi Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Link do oficjalnego ostrzeżenia:

http://www.aviva.pl/o_naszej_firmie/centrum_prasowe/aktualnosci-465.html

 

aviva_ostrzezenie_p

Wyznanie pracownika eu4ya

W internecie możemy znaleźć nie tylko setki postów klientów oszukanych przez firmę eu4ya. Równie często możemy przeczytać o praktykach stosowanych wobec pracowników.

“Co do samej pracy tam. Na rozmowie kwalifikacyjnej z panem Grzegorzem “Pajacem” była
mowa ze żadnego dzwonienia nie będzie tylko od czasu do czasu a tak to ekskluzywne
spotkania z klientami rozmowy itd. Przedstawił jakis tam program rozwojowy i takie tam
podobne. Czyli same kłamstwa. Bo tak naprawde do żadnego spotkania nigdy nie doszło
naszym jedynym zadaniem było odwalić sie w garniturek i teczuszkę i jak to oni nazywali:
“napierdalać” telefony jak nawiecej najlepiej od 8 do 21 ( twierdzili ze dzwonienie po
klientach po 21 jest zawaliste bo żadna inna firma tak nie robi ”

Cała wypowiedź byłego pracownika firmy dostępna jest pod adresem:

http://www.wykop.pl/ramka/1721358/cala-prawda-o-eu4ya-czyli-manipulacja-sciema-i-ubezpieczenia/

wykop_1_p

wykop_2_p

wykop_3_p 

 

Ostrzeżenie Metlife Amplico

Pracownicy eu4ya znani są z bardzo agresywnych metod sprzedaży. Bardzo często informują klientów o współpracy oraz posiadanych pełnomocnictwach znanych towarzystw ubezpieczeniowych. Wprowadzając w ten sposób klientów w błąd, próbują zyskać zaufanie klientów eu4ya. W związku z wieloma pytaniami osób Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (Amplico Life) wydało oficjalne oświadczenie na swojej stronie, o nie posiadaniu pełnomocnictw przez firmy:

• Eu4ya,
• Krakowska Kancelaria Finansowa,
• Warszawska Kancelaria Finansowa
• Małopolskie Centrum Finansowe
• Krakowskie Centrum Finansowe
• Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
• Kancelaria Finansowa Eu4ya
• Mazowiecka Izba Finansowa
• Centrum Logistyki Finansowej

 

Metlife Amplico na swojej stronie ostrzega również, że wyżej wymienione podmioty nie są w żaden sposób związane z Amplico Life oraz nie są ich partnerami biznesowymi.

Link do oficjalnego oświadczenia Amplico Life:

http://www.metlifeamplico.pl/pl/Individual/Who-We-Are/Aktualnosci.html

amplico_ostrzezenie_p

 

eu4ya a inne firmy

W związku z bardzo negatywną opinią na jaką zapracowała sobie  eu4ya, powstały nowe firmy, kierowane przez zarząd eu4ya.

Tomasz Szczygielski – prezes zarządu eu4ya ma zarejestrowanych wiele firm. Obecnie firma GOLDBERG SONS Sp. z o.o. zarządzana przez p. Szczygielskiego próbuje zaistnieć na rynku. Ładna oprawa graficzna strony internetowej, to wszystko co jest nam w stanie zaoferować spółka. Inny adres, numer telefonu, czyli informacje, które w żaden sposób nie są w stanie uświadomić, że jest to firma prowadzona dokładnie przez te same osoby to eu4ya. Pracownicy GOLDBERG SONS Sp. z o.o. oferują te same produkty co eu4ya i działając w identyczny sposób jak eu4ya narażają na wysokie straty swoich klientów. Poniżej lista firm posiadających ten sam zarząd co firma eu4ya:

 

eu4ya_spolki